Dự án hội trường tại Lào

Dự án ghế hội trường tại Lào

– Địa điểm: Lào.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6604
– Số lượng: Gần 150 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2019.

0983.177.555