Dự án trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh Premier

Dự án ghế hội trường tại trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh Premier (2)
Dự án ghế hội trường tại trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh Premier (3)

– Địa điểm: 104 yên thế , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Loại sản phẩm: Ghế rạp chiếu phim EVO5602.
– Số lượng: 276 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2019.

0983.177.555