Hội trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Dự án ghế hội trường tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (1)
Dự án ghế hội trường tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (2)
Dự án ghế hội trường tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (3)

– Tên dự án: Dự án hội trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1
– Địa điểm: 56 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO1101.
– Số lượng: Gần 400 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2020.