Hội trường Công ty Nhựa Tiền Phong

Dự án ghế hội trường tại công ty Nhựa Tiền Phong (1)
Dự án ghế hội trường tại công ty Nhựa Tiền Phong (2)

– Tên dự án: Dự án ghế hội trường tại Công ty Nhựa Tiền Phong.
– Địa điểm: 2 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO1201.
– Số lượng: 442 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2018.

0983.177.555