Hội trường cục thuế Bắc Giang

Dự án ghế hội trường tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang
Dự án ghế hội trường tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang (1)
Dự án ghế hội trường tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang (2)

– Tên dự án: Dự án ghế hội trường tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang
– Địa điểm: 280 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6602.
– Số lượng: Gần 200 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2018.