Hội trường Đại học Bộ nội vụ

Hội trường Trung tâm nghiên cứu và phát triển đại học Bộ nội vụ
2-hoi-truong-bo-noi-vu-XUAN-LA-evo1101B
3-hoi-truong-bo-noi-vu-XUAN-LA-evo1101B
4-hoi-truong-bo-noi-vu-XUAN-LA-evo1101B
5-hoi-truong-bo-noi-vu-XUAN-LA-evo1101B

– Tên dự án: Hội trường Trung tâm nghiên cứu và phát triển đại học Bộ nội vụ
– Địa điểm: 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường có bàn viết EVO1101B
– Số lượng: Hơn 400 chiếc 
– Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2019