Hội trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Dự án ghế hội trường tại Đại học Công nghiệp Việt Trì (1)
Dự án ghế hội trường tại Đại học Công nghiệp Việt Trì (2)
Dự án ghế hội trường tại Đại học Công nghiệp Việt Trì (3)

– Tên dự án: Dự án ghế hội trường tại Đại học Công nghiệp Việt Trì
– Địa điểm:  9 Tiên Sơn, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6601.
– Số lượng: 288 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2018.