Hội trường Đại học HUTECH

Dự án ghế hội trường đại học HUTECH - Thành phố HCM (1)
Dự án ghế hội trường đại học HUTECH - Thành phố HCM (2)
Dự án ghế hội trường đại học HUTECH - Thành phố HCM (3)
Dự án ghế hội trường đại học HUTECH - Thành phố HCM (5)

– Tên dự án: Dự án ghế hội trường tại Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – HUTECH
– Địa điểm: 475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6601.
– Số lượng: 1132 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2017.