Hội trường Ngân hàng Agribank Sóc Sơn

Dự án ghế hội trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Sóc Sơn (1)
Dự án ghế hội trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Sóc Sơn (2)
Dự án ghế hội trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Sóc Sơn (3)
Dự án ghế hội trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Sóc Sơn (4)

– Tên dự án: Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sóc Sơn
– Địa điểm: Sóc Sơn, Hà Nội.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6602
– Số lượng: 156 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2020.

0983.177.555