Hội trường Nhiệt điện Thanh Hóa

Hội trường Nhà máy Nhiệt điện Thanh Hóa
Hội trường Nhà máy Nhiệt điện Thanh Hóa (1)
Hội trường Nhà máy Nhiệt điện Thanh Hóa (3)

– Tên dự án: Dự án ghế hội trường tại Nhà máy Nhiệt điện Thanh Hóa
– Địa điểm: Km11 Đường tỉnh 513, Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6602.
– Số lượng: Gần 300 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2018.