Hội trường UBND phường Sao Đỏ

Dự án ghế hội trường tại Phường Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương (1)
Dự án ghế hội trường tại Phường Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương (2)
Dự án ghế hội trường tại Phường Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương (3)

– Tên dự án: Dự án ghế hội trường tại UBND phường Sao Đỏ.
– Địa điểm: 289 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6604 – Ghế hội trường VIP.
– Số lượng: 24 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2020.