Hội trường UBND thành phố Bắc Giang

Dự án ghế hội trường tại UBND thành phố Bắc Giang
Dự án ghế hội trường tại UBND thành phố Bắc Giang (1)
Dự án ghế hội trường tại UBND thành phố Bắc Giang (2)
Dự án ghế hội trường tại UBND thành phố Bắc Giang (3)
Dự án ghế hội trường tại UBND thành phố Bắc Giang (4)

– Địa điểm: Số 82 Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO8606.
– Số lượng: Gần 400 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2019.

0983.177.555