Hội trường UBND xã Tân Việt

Dự án ghế hội trường tại UBND xã Tân Việt, tỉnh Quảng Ninh (1)
Dự án ghế hội trường tại UBND xã Tân Việt, tỉnh Quảng Ninh (2)
Dự án ghế hội trường tại UBND xã Tân Việt, tỉnh Quảng Ninh (3)
Dự án ghế hội trường tại UBND xã Tân Việt, tỉnh Quảng Ninh (4)

– Địa điểm: UBND xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6604
– Số lượng: 80 chiếc ghế cố định không bàn viết, 32 ghế di động có bàn viết, 26 ghế di động không có bàn viết.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2020.