Rạp phim quận Hải Châu – Đà Nẵng

– Địa điểm: Tầng 5, Lotte Mart Đà Nẵng, Khu Đông Nam Đài Tưởng Niệm, Tiên Sơn, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
– Loại sản phẩm: Ghế rạp chiếu phim EVO5602.
– Số lượng: 132 chiếc.

– Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2019