Dự án

Dự án tiêu biểu của chúng tôi

Dự án ghế hội trường Công an Thành phố Hạ Long

Lắp đặt và cung cấp ghế hội trường tại trụ sở Công an Thành phố ...

Dự án: 300 ghế hội trường tại trường Cao đẳng KT-KT Thương Mại

Nhằm nâng cao cơ sở vật chất để phục vụ như cầu giảng dạy, họp ...

Dự án hội trường Đại học Công nghiệp Dệt May Gia Lâm Hà Nội

Thực tế, tại các đơn vị cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn ...