Mẫu 10+ kịch bản tổ chức hội nghị các sự kiện cực chi tiết

Để tổ chức thành công một buổi hội nghị, ngoài khâu trang trí hội nghị thì việc chuẩn bị kịch bản tổ chức hội nghị là rất quan trọng. Một kịch bản hội nghị tốt sẽ đảm bảo quá trình diễn ra hội nghị thuận lợi, theo đúng kế hoạch.

Mỗi sự kiện khác nhau sẽ cần những kịch bản hội nghị phù hợp. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ tổng hợp chi tiết các mẫu kịch bản tại các sự kiện, hội nghị khác nhau để bạn tham khảo! Mời bạn theo dõi.

Tại sao cần kịch bản tổ chức hội nghị?

Dưới đây là một số lý do chứng minh tại sao cần có kịch bản tổ chức hội nghị:

Sắp xếp và tổ chức hiệu quả

Kịch bản giúp bạn sắp xếp và tổ chức một cách cụ thể và có hệ thống. Xác định các hoạt động, thời gian, địa điểm, nguồn lực cần thiết để tổ chức hội nghị. Kịch bản giúp bạn tạo ra một kế hoạch chi tiết để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Đảm bảo tính nhất quán

Định rõ các mục tiêu, thông điệp, chủ đề của hội nghị, các hoạt động liên quan. Đảm bảo mọi người có cùng một tầm nhìn và mục tiêu chung.

Sự chuyên nghiệp

Chuẩn bị một kịch bản tổ chức hội nghị chi tiết sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị trước, nắm vững nội dung của từng phần. Đồng thời, có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống đột ngột phát sinh, thể hiện sự chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Định rõ vai trò và trách nhiệm

Việc phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân sẽ giúp đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong từng khâu tổ chức hội nghị.

>>Xem thêm: 7 kiểu setup phòng họp hội nghị phổ biến, khoa học nhất

Kịch bản tổ chức hội nghị

Mẫu kịch bản tổ chức hội nghị

Mời bạn tham khảo một số mẫu kịch bản tổ chức hội nghị được evoseating tổng hợp dưới đây. Giúp bạn dễ dàng tham khảo và lựa chọn được mẫu phù hợp:

Kịch bản hội nghị ban công tác mặt trận

CHƯƠNG TRÌNH, KỊCH BẢN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các thành viên Ban công tác Mặt trận! Để giúp hội nghị ghi chép diễn bi­­ến của hội nghị tôi xin giới thiệu ông (bà) ……………………………………………………………, làm thư ký Hội nghị, xin ý kiến của hội nghị (biểu quyết). Cảm ơn Hội nghị.

CHƯƠNG TRÌNH

Thư ký Hội nghị: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các thành viên Ban công tác Mặt trận!

Trước khi đi vào các nội dung chính của Hội nghị Ban công tác Mặt trận, tôi xin thông qua chương trình Hội nghị:

 1. Giới thiệu mục đích, yêu cầu hội nghị;
 2. Đọc thông báo của Ban thường trực UBMTTQVN thị trấn về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người của tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn; tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND;
 3. Trưởng ban công tác Mặt trận nêu dự kiến người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn;
 4. Hội nghị thảo luận và nhận xét về người được dự kiến giới thiệu ứng cử;
 5. Trưởng ban công tác Mặt trận kết luận ý kiến của hội nghị nhận xét người được dự kiến ứng cử;
 6. Thông qua biên bản hội nghị. Kết thúc hội nghị.

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Chủ trì Hội nghị: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các thành viên Ban công tác Mặt trận!

Căn cứ………….

Hôm nay chúng ta tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận nhằm mục đích: Thảo luận, dự kiến người của tổ dân phố để đề xuất với hội nghị cử tri thảo luận, nhận xét và giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 20..-20… Yêu cầu của Hội nghị ngày hôm nay là phải hết sức dân chủ, khách quan, lựa chọn, dự kiến người phải đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo phân bổ của Ban thường trực UBMTTQVN thị trấn, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm, người được dự kiến, giới thiệu phải là người đủ đức, đủ tài, nhiệt huyết với dân, với địa phương, với công việc.

Kính thưa Hội nghị! Tiếp theo tôi xin đọc thông báo của Ban thường trực UBMTTQVN thị trấn về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người của tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn (Đọc thông báo kèm).

Tiếp theo chương trình, thư ký Hội nghị sẽ đọc tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND:

Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND:

 1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND.
 4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND:

 1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
 2. Người đang bị khởi tố bị can.
 3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.
 4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.
 5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Chủ trì Hội nghị: Kính thưa Hội nghị! Tiếp theo tôi xin dự kiến người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Kính thưa Hội nghị! Danh sách trên được dự kiến trên cơ sở lựa chọn, thống nhất giữa Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố, theo đúng quy trình và tình hình thực tế của tổ dân phố. Đề nghị Hội nghị thảo luận và nhận xét về người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Kính thưa Hội nghị! Tiếp theo tôi xin kết luận ý kiến của hội nghị nhận xét người được dự kiến ứng cử:

…………………………………………………………………………………….

Thư ký Hội nghị: Tôi xin đọc biên bản hội nghị, đề nghị Hội nghị cho ý kiến và thông qua.

Kết thúc hội nghị.

Kịch bản hội nghị ban công tác mặt trận

Kịch bản tổ chức hội nghị viên chức

I. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu

II. Bầu đoàn chủ tọa – đoàn thư ký

III. Tiến hành các nội dung hội nghị

1. Kính thưa đoàn chủ tọa – Thưa toàn thể các đ/c.

– Để bước vào nội dung chính hội nghị của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………….., Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 20.. – 20.. và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.. – 20…

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

– Vừa rồi hội nghị chúng ta đã được nghe đ/c …………….. thông qua báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 20.. – 20.. và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.. – 20… Sau đây đề nghị hội nghị chúng ta cho ý kiến phát biểu – Xin mời hội nghị cho ý kiến.

* Tiếp thu ý kiến: Đ/c …………….. thay mặt cho BGH nhà trường lên tiếp thu các ý kiến và giải đáp các thắc mắc kiến nghị của GV – NV trong trường.

2. Kính thưa thưa hội nghị, để đảm bảo quyền dân chủ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c…………….. – CTCĐ – Phó Hiệu trưởng nhà trường lên thông qua dự thảo về Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường năm học 20.. – 20…

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

3. Kính thưa toàn thể các đ/c, vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản dự thảo về Quy chế dân chủ và bản dự thảo về Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 20.. – 20…

Sau đây xin mời chúng tôi xin thông qua Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 20.. – 20…

– Sau đây xin mời các đ/c chúng ta hãy tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung cho bản dự thảo về Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 20.. – 20…

Xin mời Hội nghị cho ý kiến.

4. Đ/c Thủy lên tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của hội nghị.

5. Kính thưa hội nghị, qua một năm thực hiện hoạt động của Ban thanh tra nhân dân mà Hội nghị CB – CC – VC năm học 20.. – 20.. đã bầu ra để theo dõi giám sát các hoạt động của nhà trường.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ………trưởng Ban thanh tra nhân dân lên thông qua bản báo cáo tổng kết và chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 20.. – 20…

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

6. Kính thưa toàn thể hội nghị để chỉ đạo tốt các hoạt động của nhà trường và thực hiện tốt cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c…………….. – CTCĐ nhà trường, lên thông qua Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, sau đây xin mời các ý kiến phát biểu của các đ/c.

(Lưu ý: Nếu tất cả các thành viên trong Hội nghị đều nhất trí với bản cam kết rồi, thì tiến hành mời từng cá nhân lên ký cam kết thực hiện).

Sau đây xin mời các đ/c chúng ta sẽ lần lượt lên ký tên vào bản cam kết mà Hội nghị vừa thông qua. BGH ký trước, sau đó đến GV,NV.

7. Kính thưa hội nghị để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của năm học 20.. – 20.. đã đề ra. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………….. – Hiệu trưởng nhà trường lên phát động phong trào thi đua và thông qua Kế hoạch phối hợp giữa Nhà trường và BCH Công đoàn về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 20.. – 20… Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

8. Kính thưa toàn thể hội nghị, chương trình Hội nghị cán bộ viên chức năm học 20.. – 20.. đã hoàn thành các công việc của Hội nghị rồi. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………..- Thư ký của Hội nghị lên thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Xin ý kiến hội nghị có ai có ý kiến gì nữa không? (Không có ai) – lấy biểu quyết (Giơ tay).

Vậy cám ơn các đ/c! như vậy là 100% các thành viên của hội nghị đều nhất trí với nghị quyết của hội nghị đã thông qua.

Vậy đề nghị hội nghị cho 1 tràng pháo tay để chúc mừng Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp

9. Bế mạc:

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí có mặt trong Hội nghị, trải qua thời gian làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ viên chức của trường …………. năm học 20.. – 20.. đã thu được nhiều kết quả đáng kể, trong Hội nghị đã được nghe rất nhiều, ý kiến đóng góp quý báu để xây dựng lên Nghị quyết của Hội nghị nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của năm học 20.. – 20.. đã đề ra và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt BGH nhà trường, BCH Công đoàn trường xin trân thành cảm ơn các đ/c CB – GV – NV trong trường. Cuối cùng không biết nói gì hơn xin chúc các đ/c GV – NV trong trường mạnh khỏe và GĐ hạnh phúc – Xin trân trọng cảm ơn.

Mẫu maket hội nghị đẹp

Kịch bản hội nghị khách hàng

STTThời lượngHạng mục chínhNội dung chi tiết
115 phútĐón khách
 • Lễ tân sẽ đón khách tại sảnh
 • Tại khu vực check in: nhân viên sẽ phụ trách làm thủ tục check in, phát thẻ tri ân, chụp ảnh, hướng dẫn khách vào chỗ ngồi.
230 phútMC tuyên bố lý do, giới thiệu buổi lễ.
 • MC tuyên bố lý do chính
 • Giới thiệu đại biểu
 • Giới thiệu khách mời
 • Video trình chiếu về công ty
 • Mời lãnh đạo lên phát biểu khai mạc
310 phútVinh danh đơn vị và khách hàng xuất sắc
 • MC mời lên vinh danh những khách hàng, đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm qua
 • Nhân viên chuẩn bị hoa và quà để trao cho mọi người.
445 phútKhai tiệc
 • Thông báo nhà hàng lên món
 • Kiểm tra khách mời đã có đầy đủ đồ ăn, thức uống hay chưa
520 phútChương trình văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng
 • Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trình diễn
 • Nhân viên chuẩn bị thùng phiếu bốc thăm
 • Nhân viên chuẩn bị quà tặng
615 phútBế mạc
 • Tiến hành chụp ảnh check out, lưu niệm
 • Chào tạm biệt khách hàng, đối tác
Hội nghị khách hàng
Kịch bản chương trình hội nghị khách hàng

Kịch bản tổ chức hội nghị người lao động

 • Khai mạc: Chủ tịch công đoàn phát biểu khai mạc, giới thiệu nội dung và mục tiêu của hội nghị, đề nghị các đại biểu tham gia tích cực và trách nhiệm.
 • Báo cáo: Ban tổ chức báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn trong năm qua, những thành tựu và khó khăn, những kế hoạch và định hướng cho năm tới.
 • Thảo luận: Các đại biểu phát biểu ý kiến về báo cáo, đóng góp ý kiến xây dựng cho công đoàn, đề xuất những giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và quyền lợi của người lao động.
 • Kết luận: Chủ tịch công đoàn tổng kết ý kiến của các đại biểu, nhận xét và đánh giá kết quả của hội nghị, cảm ơn sự tham gia của tất cả mọi người, kêu gọi tinh thần đoàn kết và nỗ lực của người lao động trong công việc.
 • Bế mạc.

Kịch bản tổ chức hội nghị

Kịch bản tổ chức hội nghị sơ kết

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí thưa toàn thể hội nghị

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023 và chỉ đạo của thường trực Đảng ủy và hướng dẫn của ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm xây dựng phương hướng hoàn thiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Được sự nhất trí của ban Thường trực Đảng ủy và sự phối hợp của Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục từ đó xây dựng xu hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Thay mặt ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ….Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng

Về dự và chỉ đạo hội nghị hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu đại biểu đại diện ……lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân. Đề nghị hội nghị nhiều việc chào mừng

Về dự với hội nghị chúng ta còn có đồng chí…. cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy thường trực hội đồng nhân dân Thường trực Ủy ban nhân dân, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của phường. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng

Tới dự hội nghị của chúng ta hôm nay còn có các ông bà là trưởng ban công tác mặt trận tại các tổ dân phố xóm, các ông bà và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Sau đây tôi xin được thông qua nội dung chương trình hội nghị tổng kết như sau

 • Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
 • Thông qua nội dung chương trình làm việc
 • Trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023
 • Điều hành thảo luận
 • Kết luận các nội dung thảo luận
 • Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
 • Bế mạc hội nghị

Kính thưa các quý vị đại biểu thưa toàn thể hội nghị để đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí …..Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nên thông qua báo cáo kính mời đồng chí.

Chính thức quý vị đã hiểu tôi toàn thể hội nghị vừa qua Hội nghị đã được nghe đồng chí…… Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2002 3 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 20 23.

Sau đây với tinh thần dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng hội nghị chúng ta sẽ tiến hành tập trung thảo luận để đóng góp các ý kiến đưa vào nội dung báo cáo tổng kết nhằm bổ sung rút kinh nghiệm những việc đã đang và chưa làm được trong hoạt động công tác mặt trận của phường trong năm qua để tìm ra những phương hướng giải pháp tháo gỡ những hạn chế còn tồn đọng, để đẩy mạnh đưa hoạt động thao tác mặt trận của phường chúng ta trong thời gian tới a kết quả cao hơn.

Đại biểu các đồng chí tập trung suy nghĩ thảo luận

Trước tiên tôi xin mời ý kiến của đồng chí ….Xin cảm ơn đồng chí

Kính thưa hội nghị vừa qua Hội nghị đã được nghe ý kiến để quý vị tiếp tục tập trung nghiên cứu đóng góp ý kiến báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí ……Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc liên tiếp thu và làm rõ một số nội dung các ý kiến thảo luận trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí trong một buổi chiều làm việc khẩn trương trách nhiệm phát huy tinh thần dân chủ. Chúng ta đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Tại hội nghị chúng ta được nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư.

Chúng tôi xin được tiếp thu và đặc biệt chú ý tới các ý kiến lãnh đạo của đồng chí Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lãnh đạo đại diện đảng ủy phường chương trình. Buổi hội nghị của chúng ta chỉ được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, xin kính chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu maket hội nghị đẹp

Kịch bản tổ chức hội nghị tập huấn

Mẫu kịch bản giới thiệu chương trình hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở:

Kính thưa:…………..

Hòa giải ở cơ sở là một nét đẹp truyền thống, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, là hoạt động mang tính nhân văn và có tính xã hội sâu sắc, là hoạt động vì mọi người và trên cơ sở tình người.

Hòa giải ở cơ sở được thực hiện thông qua hoạt động của Tổ hòa giải, hòa giải viên và kết quả của công tác hòa giải đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; hòa giải góp phần phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện Kế hoạch tập huấn công tác hòa giải năm 20… và để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên cơ sở, Phòng Tư pháp huyện …… phối hợp Trung tâm TGPL tỉnh …. và Ủy ban nhân dân xã ….. tổ chức buổi tập huấn hôm nay với thành phần như sau:

– Trung tâm TGPL, tỉnh:

– Phòng TP huyện:

– Lãnh đạo xã gồm:.

* Về nội dung làm việc, bao gồm 2 phần

 1. Triển khai văn bản pháp luật mới trong năm 20…, do Báo cáo viên của Trung tâm TGPL tỉnh ….. thực hiện. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8g30 phút.
 2. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở, do Báo cáo viên của Phòng Tư pháp huyện …. thực hiện. Thời gian: 01 buổi sáng ngày mai, bắt đầu từ 0 giờ.

(Lưu ý: nên giới thiệu lãnh đạo địa phương phát biểu ý 1 kiến, có thể trước khi bắt đầu buổi tập huấn hoặc khi kết thúc)

Mẫu maket hội nghị đẹp

Kịch bản tổ chức hội nghị tổng kết chi bộ

STTNội dung chương trình
1Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí trong Chi bộ!

Thưa toàn thể Hội Nghị!

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị Đại biểu và Hội nghị đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

(Tất cả chú ý: Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị Đại biểu và toàn thể Hội nghị an tọa.)

2Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trường THPT …..

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá … của Đảng.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Được sự thống nhất của Ban chi ủy, của Chi bộ trường THPT Bến Tre.

Hôm nay, ngày ….., chi bộ trường THPT Bến Tre long trọng tổ chức Hội nghị Chi bộ năm học ……, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Về dự với Hội nghị, xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong Ban Chi ủy và các đ/c đảng viên trong Chi bộ trường THPT …. đã về dự Hội nghị. (Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng).

Về chương trình Hội nghị:

Tôi xin báo cáo chương trình của Hội nghị cụ thể như sau:

 • Nghi lễ chào cờ.
 • Khai mạc Hội nghị, tuyên bố lý do, giớí thiệu Đại biểu.
 • Thông qua chương trình của Hội nghị
 • Báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học …….
 • Báo cáo công tác tài chính.
 • Ý kiến tham luận, thảo luận.
 • Phát biểu tổng hợp ý kiến Ban Chi ủy.
 • Thông qua Biên bản của Hội nghị.
 • Bế mạc Hội nghị.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ….. – P.Bí thư chi bộ nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học ……. Xin kính mời đồng chí.

3Báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học …….
4Báo cáo công tác tài chính của Chi bộ.
5Ý kiến tham luận, thảo luận.

Hội nghị chúng ta đã được nghe toàn văn Báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học …… do đồng chí P.Bí thư chi bộ trình bày; Báo cáo công tác tài chính của Chi bộ do đồng chí …… trình bày trước Hội nghị.

Sau đây, Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến bổ sung để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong năm học vừa qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ trong năm học này.

Xin mời đ/c ……. điều hành phần thảo luận của Hội nghị

6Thông qua Biên bản của Hội nghị.

Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí …… thông qua Biên bản của Hội nghị Chi bộ năm học ……. Xin kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí.

Hội nghị đã nghe Biên bản Hội nghị Chi bộ năm học ……. Sau đây xin ý kiến Hội nghị.

– Có đồng chí nào có ý kiến tham gia thêm không.

– Nếu các đồng chí đã nhất trí với biên bản Hội nghị đã nêu, xin Hội nghị cho biểu quyết.

– Có đồng chí nào có ý kiến khác không.

– Như vậy 100% Đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đề nghị Hội nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. (vỗ tay) Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c ….. lên kết luận Hội nghị. Xin trân trọng kính mời đ/c.

7Bế mạc Hội nghị

Kính thưa các đồng chí!

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị chi bộ trường THPT …. năm học …… đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao các Đại biểu Hội nghị cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong năm học vừa qua. Hội nghị cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học …… của chi bộ như đã được nêu trong Biên bản của Hội nghị vừa được thông qua.

Có được kết quả tốt đẹp của Hội nghị chính là sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chi ủy, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ chúng ta.

Thưa các đồng chí

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm học mới với rất nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đang ở phía trước. Thay mặt cho Chi uỷ chi bộ, tôi kêu gọi cán bộ, Đảng viên chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Hội nghị đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm học.

Một lần nữa tôi xin được chúc các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và gia đình các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Chi bộ năm học ……. Xin cảm ơn các đồng chí.

8Bế mạc Hội nghị

Chào cờ

Vâng, sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị chi bộ trường THPT….. năm học …… đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Mẫu maket hội nghị đẹp

Kịch bản tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri

Chủ trì Hội nghị: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các cử tri, kính thưa Hội nghị!

Đến dự Hội nghị hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía lãnh đạo…:

Có các ông, bà là thành viên Ban công tác Mặt trận và   …   cử tri đại diện cho  …  cử tri của tổ dân phố   …  đề nghị Hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các cử tri, kính thưa Hội nghị!

Hôm nay chúng ta tổ chức Hội nghị cử tri nhằm mục đích: Thảo luận, lựa chọn người của tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021. Yêu cầu của Hội nghị ngày hôm nay là phải hết sức dân chủ, khách quan, lựa chọn, giới thiệu người phải đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo phân bổ của Ban thường trực UBMTTQVN thị trấn, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm, người được dự kiến, giới thiệu phải là người đủ đức, đủ tài, nhiệt huyết với dân, với địa phương, với công việc.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các cử tri, kính thưa các thành viên Ban công tác Mặt trận! Thưa Hội nghị. Để giúp hội nghị ghi chép diễn biến của hội nghị tôi xin giới thiệu ông (bà) ……………………………………………………….., làm thư ký Hội nghị, xin ý kiến của hội nghị (biểu quyết).Cảm ơn Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị! Tiếp theo tôi xin đọc thông báo của Ban thường trực UBMTTQVN thị trấn về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người của tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn.

Tiếp theo chương trình, thư ký Hội nghị sẽ đọc tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND:

Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND:

 1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND.
 4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND:

 1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
 2. Người đang bị khởi tố bị can.
 3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.
 4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.
 5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Đại diện Ban công tác Mặt trận: Được sự phân công của tổ chức, tôi xin đọc danh sách do Ban công tác Mặt trận dự kiến những người của tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021:…………………………………….

Chủ trì Hội nghị: Kính thưa Hội nghị! cử tri chúng ta có thể giới thiệu thêm người ứng cử để Hội nghị xem xét, và danh sách gửi lên Ban thường trực UBMTTQVN thị trấn phải đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần phân bổ: ………………

Chủ trì Hội nghị: Đề nghị Hội nghị thảo luận về những người được giới thiệu ứng cử: …………………………Chủ trì Hội nghị: Đề nghị Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người.

(Xin ý kiến Hội nghị giới thiệu hay Chủ trì Hội nghị giới thiệu,chuẩn bị trước danh sách Tổ kiểm phiếu là những người khách quan, có uy tín không có mối quan hệ gần với người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử).

Chủ trì Hội nghị: Xin ý kiến Hội nghị quyết định danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử của tổ dân phố bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. (Chuẩn bị sẵn phiếu có họ, tên những người dự kiến giới thiệu, trừa chỗ để cử tri giới thêm và ghi vào, đóng dấu của UBMTTQVN hoặc UBND thị trấn).

Chủ trì Hội nghị: Mời Tổ kiểm phiếu lên làm việc.

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu: Hướng dẫn cách thức gạch phiếu (nếu thực hiện bỏ phiếu kín). Công bố kết quả biểu quyết (người được lựa chọn giới thiệu ứng cử là người được trên 50% cử tri có mặt tín nhiệm).

Thư ký Hội nghị: Tôi xin đọc biên bản hội nghị, đề nghị Hội nghị cho ý kiến và thông qua.

Kết thúc hội nghị.

Kịch bản tổ chức hội nghị

Kịch bản tổ chức hội nghị nhà chung cư

STTNội dung công việcGhi chú
30 phút đầuĐón tiếp khách mời, đại biểu tham dự– Đón tiếp người đến tham dự hội nghị, sắp xếp ghế ngồi dành cho khách mời, đại biểu
– Bố trí nước uống, quạt mát hoặc đèn sưởi xung quanh khu vực khách ngồi tham dự
– Chuẩn bị cho hội nghị chung cư, sắp xếp nhân sự, các thiết bị cần thiết cho hội nghị
10 phútKhai mạc hội nghị chung cư– MC nêu rõ nội dung hội nghị, giới thiệu khách mời tham dự
– Đại diện BQL tòa chung cư lên phát biểu ý kiến
20 phútBáo cáo công việc liên quan đến nội dung hội nghị chung cưĐại diện BQL tòa nhà báo cáo kết quả hoạt động sau 1 năm, chỉ ra những tồn đọng, khó khăn cần giải quyết
30 phútGiải đáp các ý kiến liên quan đến hoạt động của chung cưCư dân đưa ra câu hỏi và ban quản lý tòa nhà chịu trách nhiệm trả lời
20 phútBỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề liên quan trực tiếp đến hội nghị chung cư như: Bầu nhân sự ban quản lý tòa nhà. Nội quy, quy chế của chung cư.
10 phútKiểm phiếu hoặc thống kê số lượng biểu quyết
15 phútBế mạc hội nghị chung cư, công bố kết quả biểu quyết, kiểm phiếu. Ra mắt BQL tòa nhà mới (nếu có)

Kịch bản tổ chức hội nghị

Nội thất EVO – Nhà sản xuất ghế hội trường, ghế hội nghị uy tín, chất lượng

Trong không gian nội thất phòng hội nghị, hội trường thì không thể thiếu những sản phẩm ghế hội nghị chất lượng với thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Nội thất EVO hiện đang là 1 trong những nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam với đa dạng hơn 100+ mẫu mã đa dạng để quý anh chị lựa chọn. Sở hữu showroom ghế với rất nhiều sản phẩm được trưng bày để khách hàng chiêm ngưỡng, quan sát thực tế từ chất liệu, kiểu dáng cho đến màu sắc.

Showroom ghế với đa dạng các mẫu ghế hội trường chân di động nội thất EVO
Showroom ghế của Nội thất EVO

>>Xem thêm: Cách chọn mẫu khăn trải bàn hội nghị, hội trường cực đẹp

Hy vọng với bài viết trên đây sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích về các mẫu kịch bản tổ chức hội nghị. Quý anh chị có nhu cầu mua ghế hội nghị, ghế hội trường. Hãy liên hệ trực tiếp với Nội thất EVO qua Hotline: 0247.1091.555