Hội nghị hiệp thương là gì? Các bước tổ chức hội nghị hiệp thương

Nhằm mục đích tìm ra những chủ thể ưu tú, xứng đáng tham gia đảm nhiệm các vị trí trong Quốc hội hoặc hội đồng nhân dân, người ta thường tổ chức hội nghị hiệp thương.

Để hiểu rõ hơn về hội nghị hiệp thương là gì, nội dung cũng như các bước tổ chức hội nghị hiệp thương. Hãy cùng EVO Seating tìm hiểu ngay thông qua bài viết dưới đây.

Hội nghị hiệp thương là gì?

Hội nghị hiệp thương là hội nghị quan trọng được thực hiện bởi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương nhằm mục đích thỏa thuận về thành phần, cơ cấu cũng như số lượng thành viên của một đơn vị, cơ quan hay tổ chức nào đó được giới thiệu ứng cử và Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

ghe hoi truong trung tam chinh tri quan hai bai trung 25

Các tiêu chí để lựa chọn ra người phù hợp ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân thường là những người có trình độ học vấn tốt, có năng lực và đạo đức, xứng đáng tham gia vào bộ máy lãnh đạo và phải phản ánh được nguyện vọng, ý chí của nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hoạt động.

Hội nghị hiệp thương được tiến hành nhiều lầm theo quy định hiện hành của pháp luật. Ở Trung ương, hội nghị này do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, còn ở địa phương, hội nghị hiệp thương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp chủ trì.

Mục đích tổ chức hội nghị hiệp thương

Sau khi hiểu được khái niệm hội nghị hiệp thương là gì, chúng ta cùng tìm hiểu về mục đích của hội nghị này.

Hội nghị hiệp thương được tiến hành nhiều lần, mỗi lần thực hiện đều có mục đích tương ứng khác nhau.

  • Mục đích đầu tiên khi tổ chức tiến hành hội nghị hiệp thương chính là xác định được yêu cầu cũng như tìm ra được tiêu chuẩn cụ thể. Xác định về cơ cấu, thành phần phần cũng như số lượng các nhân được giới thiệu ứng cử. Các cá nhân được ứng cử phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chi về trình độ học vấn, đạo đức… khi tham gia vào bộ máy lãnh đạo.
  • Dự trên các tiêu chí phù hợp, hội nghị hiệp thương sẽ cho ứng viên một khoảng thời gian để tiến hành hành chọn và biểu quyết ý kiến của mình dựa trên các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.
  • Cuối cùng là chọn lọc danh sách những ứng viên tiêu biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân nhân dân các cấp. Khi đã lấy ý kiến và hoàn thành quy trình các bước theo quy định của pháp luật thì hội nghị hiệp thương sẽ tìm ra được các cá nhân vừa đủ tiêu chí vừa đáp ứng được sự tin tưởng từ nhân dân.

hoi nghi hiep thuong

Nội dung của hội nghị hiệp thương

Hiểu được hội nghị hiệp thương là gì, mục đích của hội nghị thì nội dung là một trong những vấn đề then chốt mà bạn không nên bỏ qua.

Thông thường, tổ chức hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần:

  • Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
  • Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
  • Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ngay từ hội nghị đầu tiên, các tính chất về tiêu chí hay số lượng cần phải được đảm bảo một cách khách quan, hiệu quả. Nội dung phải phản ánh tìm ra được đại biểu đáp ứng được nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng nên thường được tổ chức một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc.

Các bước tổ chức hội nghị hiệp thương

Để hội nghị hiệp thương diễn ra đúng theo trình tự và kế hoạch, cần phải thực hiện ác bước sau đây:

Bước 1: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

  • Tìm ra số lượng, cơ cấu và thành phần cụ thể. Những người tham gia ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử cần phải đáp ứng được các yêu cầu về tiểu sử, giới thiệu bản thân…
  • Tổ chức giới thiệu các nhân của các cơ quan, tổ chức của các đơn vị hành chính cấp dưới để đưa lên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

hoi nghi hiep thuong lan thu nhat

Bước 2: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

  • Lên danh sách sơ bộ những ứng viên ứng cử vào bộ máy nhà nước. Danh sách này cần thể hiện được những nội dung cơ bản nhất như: số lượng thực tế người tham gia, tiểu sử, các thông tin liên quan đến cá nhân ứng cử…
  • Tiếp đó lấy ý kiến nơi công tác đối với người ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Bước 3: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Chọn lọc và lựa chọn danh sách những ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia vào bộ máy Quốc hội, Hội đồng nhân dân chính thức trở thành người tham gia vào bộ máy nhà nước cho nhiệm kỳ tương ứng.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết hội nghị hiệp thương là gì mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn nhiều thông tin hay và hữu ích.