Hội trường Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Dự án ghế hội trường tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (1)
Dự án ghế hội trường tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (2)
Dự án ghế hội trường tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (3)

– Địa điểm: 479 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO3301
– Số lượng: Hơn 700 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2019.

0983.177.555