Hội trường UBND phường An Lạc

Dự án ghế hội trường tại UBND phường An Lạc - Chí Linh - Hải Dương (1)
Dự án ghế hội trường tại UBND phường An Lạc - Chí Linh - Hải Dương (2)
Dự án ghế hội trường tại UBND phường An Lạc - Chí Linh - Hải Dương (3)

– Tên dự án: Dự án ghế hội trường tại UBND phường An Lạc.
– Địa điểm: UBND Phường An Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
– Loại sản phẩm: Ghế hội trường EVO6604 – Ghế hội trường VIP.
– Số lượng: 154 chiếc.
– Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2020.